Ribone možemo podjeliti u tri vrste – na bazi voska (wax), voska/smole (wax/resin) i na bazi smole (resin)

Riboni na bazi voska – Namjenjeni su za uobičajene papirnate etikete koje mogu biti mat ili sjajne, ali etiketa ne bi smjela biti izložena vanjskim utjecajima kao što je npr. kiša.

Riboni na bazi voska smole – Namjenjeni su za papirnate etikete i imaju veću izdržljivost od ribona na bazi voska

Riboni na bazi smole – Najotporniji riboni i koriste se za tisak na razne sintetičke materijale

8