10

Beskonačne obrasce u traci sa tiskom radimo do 4 boje.
U ponudi imamo beskonačne obrasce u verzijama 1+0, 1+1, 1+2, 1+3, te u dimenzijama 2′ – 12′ coli.
Pakovanja ovise o broju kopija a najčešće su pakovanja od 500, 750, 1000 i 1500 komada po kutiji.
Ovi obrasci se koriste za otpremnice, račune, kuverte i mnoge druge stvari.
Obrasci su namjenjeni za matrične pisače.